Algoritme afslører de hemmelige marginaler i oplag 217

Rekonstruktion af 5+5 øre tête-bêche ark med Dybbøl Mølle