De fem typer af Ekstra flagstang

En af de populære varianter fra Dybbøl-serien, er den kendte “Lodret farve streg over husets tag” og som også benævnes “ekstra flagstang” fra AFA 237. Oprindeligt blev den i håndbogen Danske Stålstik-Varianter (DSV) og QVIST Varianter/Plancher angivet til kun at være kendt fra frimærkehæfterne. Man havde ikke tidligere kunne indplacere den nøjagtige position i Tête-bêche arket fra oplag 218.

Ved brug af nye teknologier kan jeg nu indplacere positionen præcis i arket og afsløre, at der findes fem forskellige trykstabile typer af “ekstra flagstang”. Tre af dem findes i Tête-bêche arket fra oplag 218 i henholdsvis ark 1 og ark 2 (frimærkehæfter), mens de to sidste findes i oplag 219, som var 100 stk. helarket.

Ved fornyet gennemgang af frimærketrykkeriets tæller-, makulerings- og produktionsjournal samt noter fra Ricardo Sundgaard, kender vi nu sammenhængen mellem oplag, cylinder nr, produktionsdato og antal ark produceret og makuleret. Du kan læse mere om dette i artiklen “Den døde bibliotekar” >>