Gammel kending i nye farver

Challenge Games – Challenge 1 – Fr. IX 20 øre, Type III, AFA 320

Baggrund for Challenge 1
Produktionen af Fr. IX, 20 øre rød og brun, type III med cylinder I (trykcylinder nr. 1) og cylinder II (trykcylinder nr. 16) fremgår delvist af Ricardo Emil Sundgaards notesbog, som er angivet i figuren til højre. Figuren blev første gang fremvist i bogen “30-øres provisorierne 1955-1956, Forlaget Nørbyhus” på side 34. Bogen havde især fokus på den røde udgave, så derfor var der ikke mange der så sammenhængen i figuren.
Optegnelserne betyder, at de velbeskrevne og eftertragtede varianter vi kender fra Fr. IX 20 øre rød, type III (AFA 307) sandsynligvis kan genfindes i Fr. IX 20 øre brun, type III (AFA 320) i en del af de første oplag, som fremgår af figuren til højre.

De navngivne varianter er:
Cylinder I, Ark 1, position 28 – “Hesteskoen”
Cylinder I,  Ark 1, position 31 – “cEVERT”
Cylinger II, ark 1, position 42 -“Lille Palle”
Cylinder II, ark 2, position 73 – “EVERTc”
Cylinder II, ark 2, position 94 – “Manglende l i del”

I figuren til højre kan man ligeledes iagttage, at der er påskrevet, hvornår der er sket en omforkromning og reparation af cylinderne. Men påvirkede dette varianterne? Var der nogen af de navngivne der forsvandt ved reparationen?

Figur 1. Øverst angives cylinder og hver kolonne består af:  oplag nr./ Antal ark produceret. Der optræder således både røde og brune udgaver for hver cylinder. Kilde: Ricardo Emil Sundgaard’s Private bog, side 56