Kvittering fra Generalkonsul Ernst Carlsen i februar 1937

Under mindehøjtideligheden for H.P. Hanssens, hvori statsminister Th. Stauning deltog, blev det meddelt, at staten ville rejse et mindesmærke, og at der ville blive søgt samlet midler til oprettelse af en mindefond bærende H.P.Hanssens navn. En fond, der kunne bidrage til at sikre den grænse, der kun var 16 år gammel, og som var under hårdt pres fra tysk side. Den landsdækkende indsamling sattes omgående i gang. På foranledning af komiteen for H. P. Hanssens Mindefond blev der i 1936-37 fremstillet et begrænset oplag frimærker med afbildning af Dybbøl Mølle, som udkom den 20. januar 1937. Den 21.februar 1937, på H.P. Hanssens fødselsdag, blev dele af det indsamlede beløb overgivet til den nu oprettede fond.

Generalkonsul Ernst Carlsen  var medstifter og hovedkasserer i komiteen, som oprettede “H. P. Hanssens Mindefond”. Brevet afsendt den 3. februar 1937, som er afbilledet til højre, indeholdt en kvittering til “Aalborg kreds nr. 2” underskrevet af Ernst Carlsen.

Brev frankeret med 15 øre Dybbøl Mølle. Bagside “KOMITEEN FOR H.P.HANSSENS MINDEFOLD”

Breve, landsporto 0-50 g (1.7.1930 – 30.06.1940) = 15 øre
TMS “Ud og Se med D.S.B.”/København OMK. 3.2.1937