De 4 kendte overtrykte ark af oplag 845

I Toke Nørby’s bog: “30-øres provisorierne 1955-1956” kan man læse om de fire filatelister, Aage Tholl (Kalundborg), Aksel Elkjær (Middelfart), Georg Østergaard (Aalbæk), og Tom Plovst (Horsens) som havde klarlagt, hvilke oplag af Fr. IX, 20 øre rød, type I, der var blevet forsynet med overtryk. De konstaterede at to af oplagene tilsyneladende kun var repræsenteret i et ekstremt lille antal overtrykte ark:

  1. Oplag 816, overtrykt med Trykform 2A
    25 ark fundet af Aksel Elkjær.
  2. Oplag 845, overtrykt med Trykform 2A
    Tre ark fundet af Tom Plovst.

I 1993 fandt Toke Nørby i hans samling et stemplet provisorium fra oplag 845, Cylinder II, ark 2, mærke nr. 91. Dette er nydeligt afbilledet og beskrevet i hans monografi. Dermed var kun 4 overtrykte ark kendt fra oplag 845 – og efter alle disse år anså jeg det for usandsynligt at flere overtrykte ark med marginal nr. 845 skulle dukke op.

Endnu et stemplet eksemplar

Det vides ikke med sikkerhed, hvor jeg har erhvervet dette mærke, da det lå i mine endnu ikke gennemsete varianter, som var erhvervet fra  udenlandske og danske auktioner i 2016/2017.

Det stemplede 30/20-øres provisorium viste ved en nærmere undersøgelse at stamme fra samme cylinder som Toke Nørby’s fund tidligere, nemlig Cylinder II, ark 2 med det karakteristiske variant-kendetegn i position 91 ”Ar i kongens højre tinding” (Se figur).

Da der kun var brugt 2 forskellige perforatorer i oplag 845 (1B og 2B), var det simpelt at sammenligne mine kendte perforere helark og perforations-afbildningerne i Toke Nørby’s bog med dette mærke og fastslå, at dette mærke stammer fra et ark perforeret med perforator 2B.

På mærket ses tydeligt 2 forskellige stempler hvoraf det øverste tydeligt angiver ”SVEB.” og derfor nemt kunne sammenlignes med stemplet SVEBØLLE (BRO IId-2) som var i aktivt i brugsperioden. Desværre er der ikke en komplet dato, men kun 20.2.5?. Den 20. februar 1956 var en mandag.

Det nederste stempel gav langt større problemer. Da kun 1 tydeligt bogstav var synligt. Til gengæld var det dog oplagt et kort bynavn på grund af det tomme område til venstre for ”H”. Ved opslag i ”Danmarks Poststempler” af Vagn Jensen (Kjøbenhavns Philatelist Klub, kpk.dk) kunne kun få stempler være muligt og det blev det klart at det må dreje sig om stemplet HØNG (BRO IId-3).

Stemplet i samme område

Ved at markere Toke Nørby’s mærke, som var stemplet med BROMØLLE pr. JYDERUP og de nye stempler på et kort, var det tydeligt, at det var samme område at de 2 ark var brugt.

Hvorfor dette mærke både var stemplet i SVEBØLLE og HØNG vides ikke med sikkerhed, men som Toke Nørby forklarede i en email var det normalt områdets hovedpostkontor, der stod for fordelingen af mærkerne og ikke alle under-posthuse fik et helt “læg” af frimærker. Hvis mærket/parstykket ikke fik et ordentligt stempel det ene sted, rettede man op på ved et klask næste gang, mærket “kom forbi” et posthus med stempel.

Litteratur – kilder

  1. 30-øres provisorierne – 1955/1956. Toke Nørby, Forlaget Nørbyhus. 2010.
  2. Danmarks Poststempler” af Vagn Jensen (Kjøbenhavns Philatelist Klub, kpk.dk – online katalog)