Den postale påtegnelse Via Siberia 1937.

Breve med Dybbøl Mølle mærker fra København og Kolding til Dairen, South Manchuria

Den transsibiriske jernbane går gennem Rusland fra Moskva til Vladivostok og er verdens længste jernbane med sine knapt 9.288,2 km.

Den Russiske zar Alexander III ønskede i 1891 at forbinde både øst- og vest Rusland, udvikle det store område Sibirien, samt at skabe en forbindelse til Kina. Jernbane konstruktionen startede både i den Europæiske og Kinesiske ende og blev færdiggjort gennem flere etaper og perioder frem til 1916.

Et vigtigt resultat af dette nyetablerede jernbanenet var en klar nedsættelse af transporttiden af post og gods mellem de to landsdele. Det var nu muligt at sende post fra Europa til Fjernøsten der var op til tyve dage hurtigere end de traditionelle skibsruter.

Den første registrerede post der gjorde brug af den nye transsibiriske jernbane med påtegnelsen “Via Siberia” var sent fra et Tysk postkontor til Tientsin i Kina i perioden december 1896 til februar 1897. Denne test var dog tre uger længere end skibsruten, da jernbanenettet endnu ikke var færdigt.

Gennem perioden 1903-1945 blev “Via Siberia” postruten påvirket af historiske begivenheder som krige, revolution, udviklingen af Stillehavs ruterne samt luftpost.

Manchuria-hændelsen, der begyndte den 18. september 1931 med et komplot af en officer fra Kwantung-hæren (en afdeling af den japanske kejserhær) for at ødelægge Mantetsu-sporet og bebrejde det på kineserne, førte til den militære overtagelse af de tre nordøstlige provinser i januar 1932. Oprettelsen af ​​den hærledede stat Manchukuo i marts 1932 (se kort) gav plads til en ny slags japansk magt og indflydelse på kontinentet – en, der opererede uafhængigt af Tokyo. På trods af gentagne proklamationer om pan-asiatisk enhed eksisterede Manchukuo med det formål at styrke Japans krigsmaskine samt planlægning af en totalrenovering af den indenlandske japanske stat i tråd med hærens målsætninger.

Japan investerede stærkt i regionen og den sydlige del blev den største handelshavn mellem Manchuria og Japan. Japan lejede området fra Manchukuo efter oprettelsen af marionetstaten i 1932. I 1937, da den anden kinesisk-japanske krig begyndte, udvidede og moderniserede Japan handelszonen som to byer: den nordlige Dairen (Dalian) og den sydlige Ryojun (Lüshun eller Port Arthur).

Der findes en del korrespondance mellem denne vigtige handelsby og Danmark, men kun få breve med “Dybbøl Mølle”-mærkerne og påtegnelsen “Via Siberia” fra 1937. Herunder vises to af disse breve sendt fra henholdsvis København og Kolding til Dairen via den transsibiriske jernbane.

Amerikansk militærkort fra 1937. Allerede i 1933 havde Japan kontrol med Syd Manchuriet (markeret med rød skravering) og dermed var forbindelsen til den transsibiriske jernbane en realitet. Ved zoom på kortet kan man iagttage forbindelsen via Dairen, Mukden, Hsinking, Harbin, Tsitsinar, Irkutsk og videre af den transsibiriske jernbane. Kortet viser også det offensive angreb fra Japan i juli 1937 (røde pile).

Brev sendt fra Kolding 09.12.1937 til Dairen, Syd Manchuriet.
Takst for brev til øvrigt udland (01.11.1933 – 01.07.1940) = 30 øre.

Iagttag påtegnelsen “Via Siberia”.

Brev sendt fra København 08.02.1937 til Dairen, Syd Manchuriet.
Takst for brev til øvrigt udland (01.11.1933 – 01.07.1940) = 30 øre.
Tillæg for rekommandationsgebyr (01.01.1926 – 1.7.1940) = 25 øre.

Iagttag påtegnelsen “Via Siberia”.