De små mirakler i Ryslinge

En lille beretning om børn der bruger tid på frimærker uden om frimærkeklubber.