Varianten Toke’s boble

Af : Torben R. Uhrenholt

Trykform 1 blev anvendt i to tidsperioder. Først blev den anvendt til overtrykning af Frederik IX  20 øre rød (type I) mærkerne og dernæst til en mindre del af Frederik IX  25 øre rød (type III, oplag 1019) . I bogen “30-øres provisorierne 1955-1956” gennemgår Toke Nørby en række sjove og betydningsfulde overtryksvarianter fra trykformens første anvendelsesperiode. Varianterne opstår og forsvinder igen under anvendelsen af Trykform 1. De fleste af varianterne minder om aftryk fra grater eller fremmedlegemer der har været til stede i kortere perioder.

I forbindelse med digitaliseringen af min samling har jeg fundet otte varianter, som har en hel eller delvis “boble” i venstre nederst del af “0” på position 99. Varianten forekommer på grundmærker trykt med cylinder II perforeret med perforater 1B på Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt).

Man skal altid være kritisk med at udråbe et mærkeligt udseende mærke som variant. Jeg har derfor også været tilbageholdende med at beskrive denne variant, før jeg fandt et helark fra oplag 835, der kunne sandsynliggøre, hvorledes denne ukarakteristiske variant opstod.

Navneforslag til denne variant: “Toke’s boble”.

I anledningen af Toke Nørby’s 75 års fødselsdag (dagsdato 23.3.2018), er det passende at markere dagen med navngivningen af varianten med refleksion på den betydning Toke har haft (og stadig har) for den filatelistiske forskning i blandt andet 30-øres provisorierne. Toke kendte til “boblerne”, da han skrev bogen.