Den første komplette pladning af oplag 217 (ark 1 og ark 2) ved hjælp af kunstig intelligens. Testet og kontrolleret mod det ene ark (ark 1) der findes i arkivet hos Enigma – Museum for post, tele og kommunikation. Alle trykstabile varianter blev markeret ved genfindelse af minimum 4-15 stk. fra hver position.