Trykform-oversigt. De mange kendetegn

I alle overtryk er der fundet små individuelle forskelle i afstande mellem “30” og bjælkerne på mange af positionerne. Disse variationer gør, at man ofte kan bestemme trykform og position på baggrund af dette på en enkelt isoleret frimærke. Når man har isoleret overtrykket digitalt, er det forholdsvis simpelt at finde “kanter” automatisk og opsætte en makro-programmering til måling af prædefinerede interessante afstande.

Se mere om afstandsmåling her >>

Små individuelle forskelle i galvanoer til opbygningen af trykformene gør, at man på det digitale isolerede overtryk kan identificere forskellige kontante variationer. Selvom de fleste af positionerne udviser disse små variationer, kan de ofte ikke med sikkerhed bruges til identifikation af positionen. Dette skyldes at farveafsætningen er forskellig og dermed ofte skjuler variationen.

Trykform 1

Oplag
835
874
888
897

1019