Øvre højre marginal-kendetegn for oplag 207, 216 og 219

Hver bestilling frimærketrykkeriet modtog, på et antal ark af en frimærkeværdi, blev betegnet med et oplagsnummer. Først efter fremstillingen af oplag 373 blev dette nummer påført arket. Betegnelsen af dette nummer kaldes populært “Marginalnummeret”.

Dybbøl Mølle arkene blev således ikke påført med marginalnummer, men det er forholdsvis let at kende forskel på en øvre højre 4-blok i oplag 207, 216 og 219. For marginalsamlere er der således tale om 6 forskellige kombinationer. Perforator 1A blev anvendt ved produktionen af oplag 207 og 216, mens oplag 219 blev perforeret med perforator 2A. Der blev produceret 4.600 stk. gode ark af oplag 207 med en fordeling på 2.300 på ark 1 og ark 2. I oplag 216 blev derimod kun produceret 3.650 stk. gode ark med en fordeling på 1.825 i ark 1 og ark 2, mens oplag 219 blev produceret med 5.175 stk. gode ark.

Derved fremgår det også, at de to øvre marginalhjørner fra oplag 216 (ark 1 og 2) er de sjældneste. Se tabel 1.

Oplag AFA nr.Produktions-
dato
Cylinder nr.Tællerkontrol journalGode ArkMakulerede arkPerforator
207 23808.12.193676395.430-400.699
(5.269 ark)
4.6006691A
21623605.01.193769650.019-654.861
(4.842 ark)
3.6501.1921A
21923709.01.193765675.151-681.541
(6.390 ark)
5.1751.2152A

Tabel 1. Gennemgang af frimærketrykkeriets tæller-, makulerings- og produktionsjournal samt noter fra Ricardo Sundgaard, Viser sammenhæng mellem oplag, cylinder nr, produktionsdato og antal ark produceret og makuleret samt perforator. Læs om oplag 210, 217 og 218 her >>

Ark 1

Oplag 207, Cylinder I (76), Ark 1, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 1A.
Datastreng : [207.I.1.9-10,19-20.DIugt.1A]

Position 9, 10 og 20 har pladefejl markeret med blå cirkel. Perforator 1A kendes nemt på position 10. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med røde pile.

Ark 2

Oplag 207, Cylinder I (76), Ark 2, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 1A.
Datastreng : [207.I.2.9-10,19-20.DIugt.1A]

Der er ingen kendte konsistente pladefejl på disse positioner. Perforator 1A kendes nemt på position 10. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med røde pile.

Ark 1

Oplag 216, Cylinder I (69), Ark 1, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 1A.
Datastreng : [216.I.1.9-10,19-20.DIugt.1A]

Der er ingen kendte konsistente pladefejl på disse positioner. Perforator 1A kendes nemt på position 10. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med røde pile.

Ark 2

Oplag 216, Cylinder I (69), Ark 2, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 1A.
Datastreng : [216.I.2.9-10,19-20.DIugt.1A]

Position 19 har en pladefejl til højre for møllen markeret med rød cirkel. Perforator 1A kendes nemt på position 10. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med røde pile.

Ark 1

Oplag 219, Cylinder I (65), Ark 1, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 2A.
Datastreng : [219.I.1.9-10,19-20.DIugt.2A]

Position 9 og 10 har en pladefejl markeret med blå cirkel. Position 10 er ofte meget utydelig. Perforator 2A kendes nemmest på position 9. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med rød pil.

Ark 2

Oplag 219, Cylinder I (65), Ark 2, Position 9-10;19-29, Dansk I-papir uden gule tarver (DIugt), Perforator 2A.
Datastreng : [219.I.2.9-10,19-20.DIugt.2A]

Der er ingen kendte konsistente pladefejl på disse positioner. Perforator 2A kendes nemmest på position 9. Iagttag den unikke hulforskydning markeret med rød pil.