Digital isolering af overtryk på 30-øres provisorierne

Farveområde (Color range) funktionen i et billedbehandlingsprogram (eks. Photoshop CC) er et fantastisk værktøj til at udvælge områder i et billede baseret på tone eller farve. Ældre frimærker er netop kendetegnet ved, at de har meget få farvevariationer i deres grundtryk. Dette gør det nemt at isolere frimærket baseret på farve eller tonen i forhold til det der er påført frimærket i form af et overtryk eller stempel. Dette giver en unik tilgang til at automatisere og studere overtryk på frimærker.

I dag kan man købe en scanner for under 500 kr, der kan scanne i en opløsning på 4800 x 4800 dpi med CIS-sensor og en hurtig 300 dpi helsides A4-scanning i farver på kun 10 sekunder. Ved scanning på >1200 dpi indfanges skarp tekst og klare billeder med en fantastisk detaljerigdom og nøjagtige farver med 48-bit intern farvedybde. Pro-scannere på >9600 dpi findes, men er slet ikke nødvendig for en frimærke-variant-samler.

Det betyder ikke at man skal sælge sit mikroskop eller håndlup, men det er klart at det giver åbenlyse fordele at kunne scanne 100 stemplede frimærker eller et helark på kort tid og studere dem på sin computerskærm. For bare få år siden var håndtering af store billede-filer og opbevaring en udfordring. I dag er det muligt med en “standard” computer at håndtere lagring af Terabytes (1000 gigabytes) og redigere i billede-filer på flere hundrede megabytes uden ventetid på solid state diske (SSD).

På figur 1 – 4 vises hvordan man simpelt kan “løfte” en kopi af selve overtrykket fra et 30-øres overtrykt helark. Selvom overtrykket varierer en smule i farve intensitet kan man forholdsvis nemt bruge farveområde med justering af sløringsværdi til at markere og dermed kopiere overtrykket. Hvis man samtidig scanner på en sort baggrund, kan man samtidig isolere perforationen fra helarket.

Præcis samme metode bruges til at “løfte” et stempelaftryk fra et brev eller frimærke.

Figur 1.
Scanning med opløsning på >1200 dpi. Justering af kontrast for maksimal selektion. Juster til 90° vandret akse.

Figur 2.
Valg af farveområde på sort med sløringsværdi på 140-150. Kopier selektionen til nyt lag med hvid baggrund.

Firgur 3.
Isolering af perforator, med scanning gennemført på sort baggrund.

Figur 4.
Isolering af Overtryk i nyt lag i TIFF format til brug for opmåling og overlægning til sammenligning.

Afstande i digitalt isoleret overtryk

I alle overtryk er der fundet små individuelle forskelle i afstande mellem “30” og bjælkerne på mange af positionerne. Disse variationer gør, at man ofte kan bestemme trykform og position på baggrund af dette på en enkelt stemplet frimærke. Når man har isoleret overtrykket digitalt, er det forholdsvis simpelt at finde “kanter” automatisk og opsætte en makro-programmering til måling af prædefinerede interessante afstande.

På figur 5 ses en illustration af prædefineret opmåling på position 95 trykform 2B, hvor afstande A-E opmåles på baggrund af et 1200 dpi scan i pixel værdier. Herefter konverteres pixel til mikrometer, da sammenhængen mellem pixel og mikrometer er konstant ved en given scanning opløselighed.

De fleste samlere behøver ikke et dyrt mikroskop, hvis de er interesseret i høj-opløselig afstandsmåling. På National Institutes of Health (NIH) i USA har man udviklet et simpelt “open source” værktøj til et sådan formål. Programmet hedder imageJ og kan downloades fra deres hjemmeside. Dette program gør det muligt selv at måle afstande ved hjælp af deres “line-tool”  fra et scannet frimærke med høj præcision. Normalt bruger jeg denne software til måling af levende celler, så “døde” frimærker er noget nemmere at holde styr på.

Der er mange måder at angribe afstandsmålingerne på. Afhængig af hvad man ønsker at afsløre i 30-øres overtryk (tætte bjælker, afstandsforskydninger og øget afstande), bør man afprøve forskellige målepunkter inden man kører hele programmeringen.

Udfordringen er fortolkningen af datamængden som er enorm afhængig af antallet af målepunkter.

Firgur 5.
Test kørsel af målepunkter.

Firgur 6.

Trykform 2B position 98. Farverne repræsenterer positionen fra 3 helark fra oplag 1078

Konstante mikro variationer i det digitale overtryk

Små individuelle forskelle i galvanoer til opbygningen af trykformene gør, at man på det digitale isolerede overtryk kan identificere forskellige kontante variationer. På figur 6 er der markeret højre side af 3 bjælke fra trykform 2B position 98. De 3 farver repræsenterer oplag 1078 ark nr.  2635, 3670 og 3947. Det ses tydeligt at farveafsætningen er forskellig, men “hakket” er konstant.

Selvom de fleste af positionerne udviser disse små variationer, kan de ofte ikke med sikkerhed bruges til identifikation af positionen. Dette skyldes at farveafsætningen er forskellig og dermed ofte skjuler variationen.