Filateliens grænser flyttes – Algoritme genskaber for første gang oplag 217

Tête-bêche ark. Trykningen og de fremkomne varianter i ark 1.

Ved gennemgang af frimærketrykkeriets tæller-, makulerings- og produktionsjournal samt noter fra Ricardo Sundgaard, kan jeg nu med sikkerhed bidrage med ny viden om, hvornår trykningen fandt sted, cylindere der var anvendt, hvor mange ark der blev produceret og makuleret samt hvilke trykstabile varianter der opstod.

Seks forskellige cylindre blev præget med Dybbøl Mølle forud for trykningen den 8. december 1936. Det var helt normalt at cylindre blev genbrugt efter at de var blevet afdrejet. Eksempelvis var cylinder 13 anvendt til prægningen af 10 øre bølgelinie og 5 øre hæfter inden prægningen af tête-bêche arkene med Dybbøl Mølle 15 øre+5 og 15 øre Karavel. Læs meget mere om “Dybbøl Mølle” oplagene her >>

Billedklassificering er en type  af billedgenkendelsesalgoritme, det tager et billede (eller en del af et billede) som input og forudsiger, hvad billedet indeholder. Output’et er en klasse, såsom position i en perforator. Algoritmen skal trænes til at lære og skelne mellem klasser. For at oprette en klassificeringsalgoritme, der kan identificere position i perforator, trænes et neuralt netværk med tusinder af billeder af perforator positionen og tusinder af billeder forskelligt fra positionen. Algoritmen lærer at udtrække de funktioner, der identificerer et bestemt ”position”-objekt og klassificere billeder, der indeholder positionen korrekt.

Ved at digitalisere blokkene i definerede opløsninger undgår man en række processer. Nedenstående ses  en digital isolering af perforator 1A med initial layout for placering. For hver 4-blok blev trykstabile varianter identificeret med genfindelse af minum 4 stk. for hver position (ofte 10-15 stk). Udfordringen var ekstra stor, da positioner kunne være inverterede.

Scanning af 4-blokke (1) fra hæfter og simpel sammensætning afslørede at oplag 217 var blevet perforeret med perforator 1A. Skabelonen for perforator 1A blev isoleret og algoritme for matching for normal og invertert 4-blok (2) resulterede i genkendelse-procenter mellem 97,1-99,8 %. (3) Helarket kunne nu genskabes og tryk-stabile varianter blev identificeret ved minimum genfindelse i fem blokke i uafhængige versioner af den samme position i ark 1.

Oplag217
AFA nr.236H + 234
Produktionsdato06.01.1937
Udgivelsesdato20.01.1937
Cylinder nr.
Papir
Perforator
Cylinder I (49)
DIugt
1A
Tællerkontrol journal655.742-666.558
(10.816 ark)
Gode Ark7.850* ark (80 stk.)
(3.925* ark 1)
(3.925* ark 2)
Makulerede ark2.966*

Stjerne (*) markerer at yderlige ændringer i disse tal forekom ved en senere makulering. Læs meget mere om “Dybbøl Mølle” oplagene her >>. I denne tabel har jeg angivet et (H) efter AFA nummer i hæfterne, da man nu kan adskille trykningen med de to forskellige cylindre i henholdsvis tête-bêche ark med 80 mærker og helark med 100 mærker.

Oplag 217 ark 1. Trykstabile variant-positioner – Høj opløsning

Alle postioner er genfundet 4-15 gange. Trykstabile varianter markeret med rødt ved zoom.

Zoom ind og ud.
Du kan også bruge musens scroll-knap, eller dobbelt klikke på billedet. På ipad eller iphone (eller anden smartphone) bruges fingeren til bestemme forstørrelse.

Åben fuld-skærm-visning.
Klik ESC-knappen for at forlade fuld-skærm.