Hvornår blev de første danske perfiner brugt på breve til udlandet?

Første tilladelse til at perforere frimærker efter ansøgning til Generalpostdirektoratet blev givet til Papirhandler S. Friedlænder i København den 6. februar 1876.  Få dage senere, den 12. februar 1876, fik Grosserer S.Seidelin tilladelse til at bruge perfinen “S.S.” (S51). S.Seidelin ventede dog ikke på tilladelsen og  havde allerede brugt mærker perforeret med “S.S.” et par måneder før (29. december 1875) på en forsendelse til Fredericia (Landsporto).

Selvom vi nu ved at S. Friedlænder anvendte perfiner på forsendelser allerede i 1876, er der dog ikke registreret nogen breve med perfinen “S.F.” til udlandet i den tidlige periode. Ovenstående brev fra S. Seidelin, som er afsendt fra København den 10. marts 1876 (Kjøbenhavn K B LAP IVa-5) og ankomststemplet i Skotland (Dundee) den 14. marts 1876, er derfor sandsynligt den tidligste registrerede forsendelse til udlandet med danske perfiner.

Brevet frankeres korrekt med 20 øre, som var taksten for forsendelser sendt til Storbritannien (Skotland 1. vægtklasse) i perioden 1. januar 1875 til 31. januar 1921.

Hvis du har en endnu tidligere forsendelse med danske perfiner til udlandet, hører jeg meget gerne fra dig.

Tryk 1a, A46

Omvendt tyk ramme
OF 17 (Buler over M)
Takning KII (6. lodrette række)
Tryk 1a 27.08.1875 – 29.09.1875

Perfin S51 (S. Seidelin), Position 1