Ægte prøvetryk af Dybbøl Mølle – FUNDET!

Eksistensen af prøvetryk med Dybbøl Mølle har ikke tidligere været kendt. Det eneste, der eksisterer hos Enigma (Museum for post, tele og kommunikation) er den unikke tegning af Jais Nielsen med en grafisk model vedhæftet i bunden, som også er gengivet i bøger om Danske Essays.

Når tegningen – efter at have været forelagt kunstakademiet til udtalelse – var godkendt af generaldirektoratet, overdragede man den til gravøren sammen med den bløde stålplade, hvori mærket skulle graveres, og det var nu gravørens sag, at få tegningen overført spejlvendt på stålpladen. Overføringen kunne ske på flere forskellige måder, og ofte overførtes visse dele af tegningen på en måde og andre dele på en anden måde, alt efter den enkelte gravørs skøn og arbejdsmetoder.

Graveringen udførtes ved hjælp af gravstikke af forskellig størrelser og forme, og man tog aftryk til støtte for den videre udarbejdelse af gravøren.

Mærket, på billedet til højre, krævede derfor en særlig undersøgelse for at bekræfte ægtheden, da det dukkede op på en auktion. Der er flere ting, der er unikke ved dette mærke. Dels er der anvendt grøn farve til en 10 øre, som endte med at blive brun. Derudover var der i dette tryk test graveringer i halvdelen af mærket og endeligt var der noteret under trykket.

I nedenstående har jeg afmærket det, der var vigtigst for bekræftelsen af “Prøvetrykket”