Trykform 1 blev anvendt på mindst tre ark trykt den 18. april 1951

Af : Toke Nørby & Torben R. Uhrenholt

Trykform 1 kendes anvendt til overtrykning af 8.600 ark af mærkerne Frederik IX 25 øre rød type III . Kun ark fra oplag 1019 blev overtrykt med trykform 1 og ved at undersøge varianten “Hak i 3” blev det konstateret, at trykform 1 havde været anvendt på forskellige grundmærker trykt med de tre forskellige trykcylindre (I, II og III).

Der var dog ikke en ligelig fordeling mellem de tre cylindre, men derimod viste optællingen af “Hak i 3”, at det var sandsynligt at kun 780 ark var blevet overtrykt med trykform 1 på grundmærker trykt med cylinder I. Derved blev mærker trykt med denne kombination en sjældenhed og attraktive for samlere. De 780 ark er summen af ark 1 og ark 2.

Hvis man kigger på maskinjournalerne og studier af marginalblokke for oplag 1019 (gengivet i tabel 1 fra “30-øres provisorierne 1955-1956, Forlaget Nørbyhus 2010), ses, at oplag 1019 teoretisk kan være overtrykt og have langt mere sjældne kombinationer af grundmærker trykt med cylinder I, Dansk I Papir uden gule taver (DIugt) og perforator 2C. Især de 6.157 ark trykt den 18.04.1951 med kombinationen Cylinder III, DIugt og perforator 1C. Vi ved allerede fra artiklen “De sjove & de sjældne flitsbuer” at nogle af disse ark var overtrykt med trykform 2D.

Ved en fornyet gennemgang 134 stk. “Hak i 3” med Layered Matching (LaMa) og fokus på perforatorer kendetegn, er der nu fundet tre stk. “Hak i 3” hvor Cylinder III og perforator 1C er anvendt på DIugt (se figur 1). Dermed er mindst tre ark, hvor grundmærket er trykt den 18.04.1951 blevet overtrykt med trykform 1. Hvis man antager at de gennemgåede 134 stk. “Hak i 3” udviser en normalfordeling i forhold til de 8.600 ark, udgør denne kombination kun 2,2 % at arkene (192 ark), hvilket gør dem til de mest sjældne. Ved en lige fordeling på ark 1 og ark 2 og at man ofte antager at ca. 10% af stemplede mærker findes bevaret efter en cirkulation i postvæsenet, bliver denne kombination yderst sjælden og dermed interessant for en frimærkesamler.

Husk, at du selv kan lede efter de sjældne AFA 364a ved hjælp af kendetegn for perforator 1C her på frim.dk. Vi hører meget gerne om positive fund.

Tabel 1. Trykningen af oplag 1019. Delvis gengivet fra side 44 i bogen “30-øres provisorierne 1955-1956, Forlaget Nørbyhus” med nye oplysninger. DImgt / DIugt = Dansk I papir med og uden gule tarver

Trykperiode i 1951Cylinder / PapirPerforatorOvertrykt med
Trykform 1
30. – 31. Jan.II / DIugt2CJa
31. jan – 2. Feb.I / DIugt2CJa
13. – 22. Feb
+ 16. mar.
III / DIugt5AJa
16. – 17. apr.III / DImgt5A?
17. apr.III / DImgt1C?
18. apr.III / DIugt1CJa

Trykform 1, Cylinder III, Perforator 1C, DIugt

Ark 1

Cylinder III, Ark 1, Pos. 3. Perf. 1C, DIugt
Kør musen over billedet for zoom.

Perforator 1C

1
2
1

Har en tynd tak øverst til venstre

2

Helt unik hulforskydning langs hele den nederste kant

Perforator 1C kendes på position 3 ved hele den nederste karakteristiske hulforskydning, som er meget tydelig. Desuden ses en tynd tak øverst til venstre.

Ark 2

Cylinder III, Ark 2, Pos. 3. Perf. 1C, DIugt
Kør musen over billedet for zoom.

Registrering af fund

MærkeFundet afDato
T1.III.1.3.DIugt.pC1 (1 stk)Torben R. UhrenholtJuli, 2017
T1.III.2.3.DIugt.pC1 (2 stk)Torben R. UhrenholtJuli, 2017
T1.III.2.3.DIugt.pC1 (2 stk.)Henrik Svelmøe HansenAugust, 2017