De sjove & de sjældne flitsbuer

Cylinder III, ark 2, Position 30 har i grundmærket en stor pladefejl

De sjove flitsbuer

En beskadigelse af trykcylinderens overflade på position 30, Cylinder III, ark 2 – har fået tilnavnet “Flitsbuen”. Enhver beskadigelse vil resultere i en fordybning og dermed mulighed for at optage og afsætte farve.

“Flitsbue”-varianten er stor og ses tydelige som en streg over kronen. Man kan godt forstå associationen til en flitsbue i nogle af grundtrykkene, men især tidligt i oplag 1019 ændrede varianten udseende og man kunne på nogle tidspunkter godt have kaldt den for “Perlekæde”. Der findes også en dobbelt “flitsbue” hvor 2 parallelle udgaver sidder et raster-felt forskudt.

Ofte ser man ikke hvor meget en variation ændrer sig, da man iagttager et mærke af gangen. Men ved at digitalisere sine mærker og lægge dem i lag, kan man lave en lille “timelap” af sine mærker. Til højre har jeg sammensat en lille video, hvor mærket er centreret efter varianten. Her ses det tydeligt alle de ændringer “flitsbuen” har gennemgået.

Video. Timelapse af Cylinder III, Ark 2, position 30. Udover ændringen af “flitsbuen”, kan man også iagttage co-varianter, hvor nogle optræder i flere tryk, mens andre kun er der i et enkelt.

De sjældne flitsbuer

Den hyppigste kombination af grundmærke III.2.30 og perforation – er perforator 5A og oplag 1019. På figur 1 er vist udsnit position 30 fra et af mine helark fra oplag 1019.

Kun 8.600 ark af oplag 1019 blev overtrykt med trykform 1. Toke Nørby har vist, at i ca. 48% af disse var cylinder III anvendt i grundtrykket. Da Varianten III.2.30 kun optræder i hvert andet ark giver det ca. 2065 ark med denne variant. Man regner med at ca. 10% af de stemplede er bevaret og dermed er det sandsynligt at ca. 207 stemplede mærker eksisterer (Se figur 2).

En lige så sjælden – men ofte overset variation er perforator 1C, DIugt, Cylinder III i oplag 1019. Der blev kun trykt 6.157 ark af denne grundtryk-kombination den 18.4.1951. Der eksister således 3.079 ark med III.2.30.p1C.DIugt. Hvor mange af disse der blev overtrykt vides ikke. Da der ligeledes blev overtrykt tilsvarende kombination i oplag 1033, kan disse kun adskilles ved at se på trykformen. Oplag 1033 kendes ikke overtryk med trykform 2D. Derfor kan den sjældne kombination T2D.III.2.30.p1c.DIugt identificeres til oplag 1019. Derved gøres denne variation mindst lige så sjælden som varianten overtryk med Trykform 1, hvis man tillækker den samme 10% reduktion i en stemplet udgave (se figur 3). Samme princip er gældende for variationen men med gule tarver i papiret (T2D.III.2.30.p1C.DImgt). Grundtrykket for denne blev lavet 17.4.1951 med et trykt ark antal på ca. 15.118 (se figur 4). Perforation 1C er utrolig nem at identificere på position 30 på grund af højre sides perforationer sidder meget uens.

Denne logik kan genbruges på hele cylinder III. Hvor de fleste samlere er på jagt efter trykform 1 overtryk, så er det lige så interessant at se på perforationen og trykform 2D i  mærker fra cylinder III. Jeg bruger det meget, når jeg kigger på auktioner på nettet.

Husk du også nemt kan tjekke 1C perforationen via online-værktøjet her >>

Figur 1. Cyl. III, ark 2, Pos. 30
Perf. 5A, Trykform 2D, DIugt, Oplag 1019
Udsnit fra helark nr. 6055

Figur 3. Cyl. III, ark 2, Pos. 30
Perf. 1C, DIugt, Trykform 2D, Oplag 1019
Stemplet Birkerød, 15.8.56

Figur 2. Cyl. III, ark 2, Pos. 30
Perf. 5A, DIugt, Trykform 1, Oplag 1019
Stemplet : Horsens, 4. Juni 1956

Figur 4. Cyl. III, ark 2, Pos. 30
Perf. 1C, DImgt, Trykform 2D, Oplag 1019
Stemplet Houen pr. Tarm 27.6.56

Trykform og perforator identifikation for III.2.30

Cylinder III blev anvendt til grundtrykket i en del af oplag 1019, 1033, 1048 og 1070. Både Trykform 1, 2B, 2C og 2D er blevet brugt i overtryk af grundmærket, men de fordeler sig forskelligt på oplagsnumre. Således kendes cylinder III overtrykt med trykform 1 kun i oplag 1019 perforeret med perforator 5A. Cylinder III blev ligeledes anvendt på papir af typen: Dansk I papir uden gule tarver (DIugt) og Dansk I papir med gule tarver (DImgt). Jeg har forsøgt at forene mine egne undersøgelser og de resultater Toke Nørby er kommet frem til i hans bog: “30-øres provisorierne 1955-1956” i nedenstående tabel, som løbende opdateres.

På figur 5 vises en anden teknik, hvor de forskellige overtryk er løftet digitalt og placeret i et farvet lag (Se også her). Jeg har valgt at kalde denne teknik for “Layered Macthing (LaMa)”. Denne metode indeholder begge elementer af både afstand og mikrovariationer i overtrykket.

OplagTrykformPerforatorPapir type
1019T15ADIugt
1019 eller 10332B, 2C, 2D5ADIugt
10192D1CDIugt
10192D1CDImgt
1048, 10702C, 2D5ADImgt

Tabel 1, Cylinder III.  Jeg håber, at jeg med tiden kan opdatere denne tabel – eller at personer med en større marginal samling end min, kan bidrage til opklaringen af kombinationerne. Jeg opdaterer denne tabel efterhånden, som jeg finder et positivt kombinations-id.

Figur 5.
På figuren ses de forskellige trykforme aftryk isoleret fra min helark samling. Trykform 1 er nem at identificere på baggrund af den forkortede afstand mellem tallet og bjælkerne og den lodrette placering af bjælker i forhold til tallet. Trykforme 2B, 2C og 2D giver lidt større vanskeligheder for identifikation. Som beskrevet i artiklen digital isolering kan man måle sig til forskellene og beskrive mikrovariationerne. Dette er en langsommelig proces og kan slet ikke matche de visuelle informationer hjernen kan bearbejde i forhold til tal. Derfor udnytter jeg det faktum at tallet og bjælkerne er konstant på den enkelte galvano. Ved at give hvert overtryk en farve, og justere i forhold til tallet, fremtræder forskellene tydeligt. Tilbage er kun at placere sit mærke i laget under undertrykkene, som er beskrevet i det efterfølgende.

Layered Macthing (LaMa)

Når de 3 trykforme har et digitalt isoleret aftryk, kan man som beskrevet lægge dem i et lag. Hvis man samtidig laver en målfast scanning af sine frimærker, bliver det pludselig en leg at placere frimærket og aktivere de forskellige trykforme-lag for at få et positivt match. På figurerne til højre ser I 2 eksempler på match-søgning. På hver figur er der 4 snapshots. Det første er frimærket (beskåret) uden digital overtryk. Herefter ser man et billede hvor hver digitalt overtryks-lag bliver aktiveret.

Figur 6. Undersøgelse af mærke på position 30. Det ses at Pink er 100% match på bjælkerne og dermed er der tale om Trykform 2B.
Trykform 2B (pink), Trykform 2D (blå) og Trykform 2C (grøn).
Kør musen over billedet for at aktivere zoom.

Figur 7. Undersøgelse af mærke på position 30. Det ses at blå er 100% match på bjælkerne og dermed er der tale om Trykform 2D.
Trykform 2B (pink), Trykform 2D (blå) og Trykform 2C (grøn).
Kør musen over billedet for at aktivere zoom.