Brev sendt den 18.9.1937 fra København til Knud Aage Monrad-Hansen i Buenos Aires, Argentina

Positionsbestemmelse af parstykke på brev

Knud Aage Monrad-Hansen

Knud Aage Monrad-Hansen ( (1885 – 1976) blev i 1920 legationssekretær med midlertidig tjeneste i udenrigsministeriet, udnævntes året efter til legationsråd og til chef for udenrigsministeriets administrationskontor, 1922 for udenrigsministeriets retsafdeling.

Han var 1925 udsendt som gesandt i Buenos Aires og Montevideo, fra 1936 tillige i Santiago de Chile og var et par gange gesandt i speciel mission i La Paz i Bolivia. Monrad-Hansen blev i 1939 gesandt i Haag, 1941 i Madrid, 1945 i Warszawa, 1947 i Moskva og var i årene 1950-56 overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Stockholm. Modtog Dansk Røde Kors Mindetegn for krigshjælpearbejde, Storkorset af Dannebrog, blev Dannebrogsmand og bar adskillige udenlandske ordener som Den islandske falk, Sveriges Nordstjerne Orden, Ruslands St. Anna Orden og Den franske æreslegions Orden.

Breve, udlandsporto 0-20 g (1.11.1933 – 30.06.1940) = 30 øre

Mærket længst til venstre indeholder varianten:
Oplag 207, Cylinder I (76), Ark 1, Position 76, DIugt, Perforator 1A

Iagttag den lille trykstabile trykstabile kendetegn markeret med blå cirkel i “D” i postion 76. Perforator 1A har to kendetegn i denne position øverst markeret med rød pil.

Oplag 207, Cylinder I (76), Ark 1, Position 76-77, DIugt, Perforator 1A
[216.I.1.95.DIugt.1A]

Læs mere og de trykstabile varianter i oplag 207 ark 1 >>

Læs mere om “Dybbøl Mølle” oplag her >>