Er du ikke på facebook?
Ingen problem – Vi har FRIM-stream!

Jeg møder en del som ikke er brugere af Facebook. Der er  mange sjove og nytte filatelistiske historier og oplysninger i grupperne på facebook. Nogen er meget aktive med at skrive gode indlæg f.eks Djurslands Filatelistiske Selskab / Højskole.

Facebook har en funktion (API) som gør det muligt at programmere og vise offentlige indlæg på en hjemmeside (streams) uden at hente dem. I stedet kan man blot vise de indlæg fra de grupper man synes er særlig interessante. Jeg har derfor lavet et sådan værktøj til at vise filatelistiske indlæg fra Facebook, uden at det kæver man er tilmeldt facebook. Derved kan alle nyde den daglige aktive “stream”.

Indlæggene er sorteret efter dato og hvis man scroller helt ned i bunden hentes visningen af ældre indlæg. Derved får man et hurtigt overblik samt det mest fremstilling af et meget aktivt nyhedsmodul.

Prøv også at bruge søge funktionen i øverste højre hjørne – hvis man skiver “danfil” vises kun facebook indlæg derfra – eller skriv “djurs” – så vises indkæg herfra.

Klik på “Start” for at aktivere stream.